Language: Albanian, Serbian

Dear... - E dashura...
How are you? - Si jeni?
How is your family? - Si është familja juaj?
Please tell me about yourself - Të lutem më trego diÁka per veten.
My name is... - Emri im është...
I am happy to write to you - Unë jam e lumtur qe të shkruaj ty
I am thinking of you - Unë mendoj për ty
Thank you - Faleminderit
Goodbye - Mirupafshim
Sincerely - Sinqerisht