Language: French, Lingala, Swahili

Hello - Jambo
How are you? - Habari gani?
How is your family? - Habari za jamaa lako?
Please tell me about yourself - Tafazali unijulishe habari zako binafsi.
My name is... - Jina langu...
I am happy to write you - Nina furaha kubwa ya kukuandikia (barua).
I am thinking of you - Niko nawaza ju yako.
Congratulations - Hongera!
Thank you - Aksanti.
Goodbye - Kwa heri ya kuonana.