Language: Kinyarwanda, French, English

Dear... - Nshuti yange...
How are you? - Mumeze mute?
How is your family? - Umulyango wawe umeze ute?
Please tell me about yourself - Ushobora ku nyibwira
My name is... - Amazina yange ni... (OR) Nitwa...
I am happy to write you - Nejejwe no kukwandikira
I am thinking of you - Mpora ngutekereza
Thank you - Urakoze
Goodbye - Na'hubutaha